Msze Św.

w niedziele i święta nakazane:
godz. 8:00 i 11:00
w sobotę Msza wieczorna o godz. 17:00 jest zawsze z liturgii niedzieli

w dni powszednie:
w czwartki o godz. 9:00
we wtorki, w środy i piątki o godz. 18:00 (latem), 17:00 (zimą)


Msze Św. w filialnym kościele pw. MB Nieustającej Pomocy:

w niedziele i święta nakazane:
Karwno godz. 9:30


Nabożeństwa

Pierwszy piątek miesiąca:
adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy:
w środy przed Mszą św.

Różaniec w październiku:
od poniedziałku do soboty pół godziny przed Mszą Święta. 

Nabożeństwa Majowe i Czerwcowe:
W łączności z Mszą Świętą w ciągu tygodnia.

Droga krzyżowa w Wielkim Poście:
g. 16:30 w Karwnie, g. 17:30 w Czarnej Dąbrówce

Gorzkie Żale w Wielkim Poście:
w łączności z Mszami św. w niedziele

Koronka do Miłosierdzia Bożego i Różaniec o powołania z parafii:
w czwartki przed Mszą św.

Spowiedź Św.

każdego dnia:
15 minut przed Mszą Świętą

w pierwszy piątek miesiąca:
pół godziny przed Mszą św. (godzinę przed Mszą św. w okresie nowenny 9 pierwszych piątków miesiąca dzieci komunijnych)

przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy:
sobota (tydzień przed) godz. 16:00 (z udziałem zaproszonych księży z dekanatu)

rekolekcyjna (czwartek po Popielcu):
godz. 10:00 dzieci i młodzież naszej szkoły
godz. 17:30 młodzież starsza i dorośli

Pogrzeb

Podczas zgłaszania w kancelarii parafialnej pogrzebu należy dostarczyć akt zgonu zmarłej osoby a z karty zgonu (przed oddaniem do stosownych urzędów) skopiować przyczynę śmierci podaną przez lekarza. Wpis do parafialnej księgi zmarłych o przyczynie zgonu musi być zgodny z tym, co jest zapisane w tym dokumencie. Dzień i godzinę pogrzebu ustala się najpierw z parafią. Parafia nasza nie ma podpisanej „umowy współpracy” z żadną z okolicznych firm pogrzebowych, a więc każda jest mile widziana, jeśli szanuje nasze lokalne zwyczaje i ustalony sprawdzony już porządek. Kwestię oprawy muzycznej na pogrzebie (organista), modlitw różańcowych oraz przygotowania kaplicy przedpogrzebowej rodzina osoby zmarłej reguluje oddzielnie. Sprawę pochówku na cmentarzu komunalnym należy zgłosić i uregulować w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Czarnej Dąbrówce. W sytuacji pogrzebu osoby wierzącej a nie należącej do naszej parafii potrzebna jest pisemna zgoda na pochówek od proboszcza parafii zamieszkania osoby zmarłej.

Chrzest Św.

Pierwsza niedziela miesiąca (z wyjątkiem Adwentu i Wielkiego Postu) oraz drugi dzień świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy na Mszy św. o godz. 11:00.

W celu zgłoszenia chrztu dziecka należy zgłosić się w kancelarii parafialnej z następującymi dokumentami:

  • akt urodzenia dziecka
  • dane o rodzicach chrzestnych: imiona, nazwisko, wiek, adres zamieszkania (rodzicami chrzestnymi mogą być osoby bierzmowane, praktykujące i mogące przystąpić do Komunii św., charakteryzujące się nienaganną moralnością i religijnością)
  • zaświadczenie z parafii zamieszkania chrzestnych o regularnych praktykach religijnych
  • jeśli rodzice dziecka mieszkają poza naszą parafią, należy dostarczyć pisemną zgodę proboszcza miejsca zamieszkania na udzielenie sakramentu chrztu dziecku

I Komunia Św.

Pierwsza Komunia Święta odbywa się co roku w pierwszą niedzielę miesiąca maja o godz. 10:00.

Do przyjęcia dziecka do I Komunii Św. wymagane są dokumenty:

  • metryka chrztu dziecka (tzw. „ad sacra”), jeśli chrzest był w innej parafii
  • jeśli dziecko nie mieszka na terenie naszej parafii należy przedstawić zgodę pisemną własnego proboszcza na przygotowania i przystąpienie do I Komunii Świętej.

Bierzmowanie

PROGRAM DUSZPASTERSTWA MŁODZIEŻY BIERZMOWANEJ DIECEZJI PELPLIŃSKIEJ

1. CEL:

— ewangelizacja: doprowadzenie osób przygotowujących się do sakramentu bierzmowania do świadomej decyzji wiary oraz towarzyszenie w dalszym wzroście;

—  wprowadzenie we wspólnotę parafialną: pomoc w poznaniu jej i odkryciu w niej swego miejsca oraz podjęciu odpowiedzialności za nią.

2. ZAŁOŻENIA

a) Program obejmuje młodzież, która:

— przygotowuje się do przyjęcia sakramentu bierzmowania ,

— przyjęła sakrament bierzmowania i odkryła swoje miejsce we wspólnocie parafialnej (klasy ponadpodstawowe).

b) Duszpasterskie przygotowanie kandydatów do bierzmowania nie zastępuje przygotowania katechetycznego, ale mu towarzyszy.

c) Spotkania mają prowadzić kandydatów do doświadczenia żywego Kościoła i włączyć we wspólnotę lokalną poprzez:

— wspólną modlitwę i przeżywanie liturgii,

— posługę w parafii,

— zdobywanie wiedzy na temat parafii i diecezji.

d) Przygotowanie kandydatów do bierzmowania trwa dwa lata.

e) Kandydaci posługują się Indeksami, które służą weryfikacji uczestnictwa w formacji w zakresie podstawowym – określają niezbędne minimum, by zakończyć formację przed przyjęciem sakramentu bierzmowania.

f) Po przyjęciu sakramentu bierzmowania młodzież ma możliwość kontynuacji formacji w grupach formacyjnych (m. in. w zrzeszeniach katolickich: stowarzyszeniach, ruchach, wspólnotach, diakoniach).

3. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ

a) Wydział Duszpasterski:

— wprowadza program w parafiach:

— opracowuje i dostarcza konieczne materiały duszpasterskie (m.in. konspekty spotkań),

—  formuje współpracowników księży proboszczów, odpowiedzialnych za realizację programu w parafii,

—  odpowiada na pytania dotyczące realizacji programu.

b) Dziekani:

—  jeśli jest taka potrzeba, koordynują współpracę na terenie dekanatu (na prośbę proboszczów).

c) Proboszczowie:

—  są odpowiedzialni za włączenie kandydatów do bierzmowania w życie parafii zgodnie z założeniami diecezjalnego programu duszpasterstwa bierzmowanych.

d) Wspólnota parafialna:

—  modli się w intencji młodzieży,

— współpracuje z księdzem proboszczem we wprowadzaniu młodzieży wżycie parafialne.

e) Zrzeszenia (ruchy, stowarzyszenia, wspólnoty):

— współpracują w prowadzeniu rekolekcji kerygmatycznych,

— organizują spotkania modlitewne i posługę młodzieży w parafii,

— wprowadzają młodzież po bierzmowaniu do grup formacyjnych w parafii (ruchów, stowarzyszeń, wspólnot).

W naszej parafii przygotowanie do bierzmowania rozpoczynamy w klasie VII i VIII Szkoły Podstawowej a sakrament przyjmujemy w klasie VIII SP albo w klasie I lub II szkoły średniej lub zawodowej. Najbliższy termin sakramentu bierzmowania jesień 2021 lub wiosna 2022 rok.

Wymagane dokumenty:

— metryka chrztu („ad sacra”), jeśli chrzest był w innej parafii

— w przypadku osób starszych — świadectwo katechizacji szkolnej.

Małżeństwo

Narzeczeni planujący zawrzeć sakrament małżeństwa powinni zgłosić się dużo wcześniej w kancelarii parafialnej w celu ustalenia z księdzem proboszczem terminu i godziny Mszy św. ślubnej. 

Najlepiej pół roku przed a najpóźniej na 3 miesiące przed ślubem narzeczeni ustalają z księdzem termin spotkania w celu spisania protokołu przedślubnego. Wymagane dokumenty:

— dowody osobiste narzeczonych; 

— aktualna metryka chrztu świętego (6-3 miesiące wstecz) — „świeżość” metryki daje pewność, że nie ma mowy o bigamii lub innej nieprawidłowości, ponieważ na metryce chrztu odnotowuje się zawarte małżeństwo kościelne, święcenia lub śluby zakonne, poświadcza się też sakrament bierzmowania,

— świadectwo bierzmowania (jeśli nie jest odnotowane na metryce chrztu);

— zaświadczenie o uczestnictwie w katechizacji przedmałżeńskiej; 

— zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno - prawne, tzw. ślub konkordatowy) lub akt związku cywilnego, jeśli taki wcześniej zawarto.

— dane świadków małżeństwa (spisane z dowodu osobistego: imiona, nazwisko, wiek, adres zamieszkania

Namaszczenie chorych

W każdy pierwszy piątek miesiąca od godz. 9:00 ksiądz proboszcz odwiedza chorych z posługą sakramentalną: spowiedź św., Komunia św. i namaszczenie (na prośbę osoby zainteresowanej lub jej rodziny, gdy osoba nie jest już w stanie tej prośby wyrazić). Co roku w parafialne rekolekcje wielkopostne O. Misjonarz odwiedza wszystkich zgłoszonych chorych i udziela sakramentu chorych. W razie nagłych wezwań do chorego proszę kontaktować się telefonicznie z kancelarią parafialną. Raz w roku w czasie tzw. Dekanalnego Dnia Chorego istnieje również możliwość przyjęcia tego sakramentu.

Kapłaństwo

Od początku istnienia parafii w Czarnej Dąbrówce zrodziło się jedno powołanie kapłańsko-zakonne i dwa zakonne. Dlatego wspieramy intencje powołań kapłańskich w naszej diecezji swoimi modlitwami włączając się w akcje modlitewne organizowane przez WSD w Pelplinie. W każdy czwartek modlimy się różańcem o powołania z naszej parafii do posługi kapłańskiej, zakonnej lub misyjnej. Młodzieńców zainteresowanych drogą życia kapłańskiego zachęcam do śledzenia strony internetowej naszego seminarium w Pelplinie: www.seminariumpelplin.pl. Natomiast dziewczęta zainteresowane życiem zakonnym lub misjonarskim zachęcam do śledzenia licznych stron internetowych zgromadzeń żeńskich np.:

Msze Św.

w niedziele i święta nakazane:
godz. 8:00 i 11:00
w sobotę Msza wieczorna o godz. 17:00 jest zawsze z liturgii niedzieli

w dni powszednie:
w czwartki o godz. 9:00
we wtorki, w środy i piątki o godz. 18:00 (latem), 17:00 (zimą)


Msze Św. w filialnym kościele pw. MB Nieustającej Pomocy:

w niedziele i święta nakazane:
Karwno godz. 9:30

Zobacz więcej

Spowiedź Św.

każdego dnia:
15 minut przed Mszą Świętą

w pierwszy piątek miesiąca:
pół godziny przed Mszą św. (godzinę przed Mszą św. w okresie nowenny 9 pierwszych piątków miesiąca dzieci komunijnych)

przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy:
sobota (tydzień przed) godz. 16:00 (z udziałem zaproszonych księży z dekanatu)

rekolekcyjna (czwartek po Popielcu):
godz. 10:00 dzieci i młodzież naszej szkoły
godz. 17:30 młodzież starsza i dorośli

Zobacz więcej

Biuro parafialne

poniedziałek - piątek
bezpośrednio po Mszy św. (z uwagi na epidemię proszę wcześniej dzwonić na numer biura parafialnego)

sobota i niedziela
nieczynne!!!

W nagłych przypadkach (wezwanie do chorego lub zgłoszenie zgonu) proszę najpierw o kontakt telefoniczny.

Zobacz więcej

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM